Privātuma politika
Latvijas Ikonogrāfu
biedrība
Privātuma Politika.

Esam pateicīgi par Jūsu uzticību mums un, apņemamies ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
 • Mēs saglabāsim tikai tādus Jūsu Personas datus, kas ir nepieciešami mūsu darbības veikšanai.
 • Mēs nodrošināsim Jūsu Personas datu konfidencialitāti un rūpēsimies, lai nepieļautu piekļuvi tiem trešajām personām.
 • Jūsu Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai.
 • Mēs paļaujamies, ka Jūs mums nodosiet precīzus savus Personas datus.
 • Mēs izmantosim  Jūsu Personas datus godprātīgi un atbilstoši likumam.
 • Jūsu Personas datus mēs izmantosim, lai noformētu pasūtījumus un  maksājumus.
 • Savā mājas lapā mēs neveicam lapas apmeklētāju statistiku, tāpēc Jūsu dati šādā veidā mums nav pieejami.
Mākslas darbu iegāde un pasūtīšana pie mums:
 • Ja Jūs vēlaties veikt pasūtījumu vai iegādāties gatavu mākslas darbu, mums būs vajadzīgs zināt  Jūsu vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi. Ja vēlaties veikt norēķinu ar bankas pārskaitījumu, Jums būs jānorāda savi bankas rekvizīti. Šie dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu nodrošināt pilnvērtīgu pasūtījuma izpildi, informēt Jūs par pasūtījuma izpildes gaitu, kā arī atbilstoši noformēt mākslas darba pirkumu.
Fotografēšana un filmēšana nodarbībās un, mūsu rīkotajos publiskajos pasākumos:
 • Nodarbību apmeklētāju mācību procesa fotografēšanu mēs veicam tikai ar nodarbību apmeklētāju piekrišanu. Ja piekrišana nav saņemta, fotografējam tā, lai persona nav redzama.
 • Bērnu nodarbību audzēkņi tiek fotografēti ar vēcāku rakstisku piekrišanu. Ja piekrišana nav saņemta, fotografējam tā, lai bērns attēlā nav redzams.
 • Publiskajos pasākumos: (izstādes, atvērto durvju dienas) pirms pasākuma, mēs mutiski informējam dalībniekus un apmeklētājus, ka pasākums tiks fotografēts un/vai filmēts.
 • Meistarklasēs lūgsim Jūsu piekrišanu fotografēšanai. Ja tāda netiks saņemta, fotogrāfijas tiks veiktas tā, lai meistarklases dalībnieki nebūtu redzami.
Izmaiņas privātuma politikā:
 • Mēs paturam tiesības papildināt un mainīt nosacījumus, atbilstoši mūsu darbības vajadzībām.
Par Privātuma Politikas ievērošanu atbild:
 • Anna Zandberga-Šenke, T.: 29228846
 • Evija Rudzīte, T.: 28395214
 • e-pasts: eleusaart@inbox.lv

© ELEUSA 2020. All rights reserved