Sākums
Latvijas Ikonogrāfu
biedrība


Eleusa, Žēlsirdīgās Dievmātes ikona.

Ikonā Kristus bērniņš ar vaigu ir piekļāvies Dievmātes vaigam – maiguma un mīlestības apliecinājums vienam pret otru. Kristus bērniņš, apskaujot Dievmāti, rāda Dieva nebeidzamo mīlestību pret cilvēku, Dievmātes veidolā apskaujot kristīgo baznīcu, savienojot debesis  un zemi, dievišķo un cilvēcīgo.

Ikona ir Baznīcas tradīcijas māksla, kas balstās gadsimtos veidotā kanonā. Tas nosaka ikonas tēla veidošanu, radīšanu un gleznošanu. Šīs senās tradīcijas un principus savā darbā ievēro ikonogrāfi - Latvijas Kristīgās akadēmijas absolventi, kuri apvienojušies Ikonogrāfu biedrībā.
Uzturot dzīvu tradīciju, darbnīcas mākslinieki  ikonas glezno senā gleznošanas tehnikā, kādā strādāja meistari Bizantijas laikā - olas temperas tehnikā!

Mākslinieku gleznotās ikonas turpina savu dzīvi mājokļos un baznīcās Latvijā un visā pasaulē.

© ELEUSA 2020. All rights reserved